۱۳۹۶ بهمن ۲۴, سه‌شنبه

به بهانه ای ششم جدی، صفحه سیاه و ننگین در تاریخ معاصر افغانستانعدالت تنها گزینهء برای رفع مشکلات افغانستان

صارم
ششم جدی 1358 روزیست که عساکر تا به دندان مسلح شوروی سابق، ارتش سرخ روس، به افغانستان تجاوز مسلحانه نموده و کلیه مراکز شهر ها و ولایات را به تصرف خود درآوردند .
پیامد های این تجاوزغیر انسانی  به کشور ما نهایت سنگین بود و مردم افغانستان تاهنوز که هنوز است خسارت آنرا می پردازند .  شهادت بیش از یک و نیم میلیون هموطن ما، آوارگی و مهاجرت بیش از پنج میلیون انسان و معلولیت و معیوبیت صد ها هزار انسان دیگر، به توپ بستن قریجات و بمباران های وحشیانه ، همه و همه در پی این تجاوز ننگین صورت گرفته  است .
افغانستان  هرزمانی که مورد هجوم بیگانگان قرار گرفته ، پیشاپیش لشکر دشمن جمعی  از خود ی های خود فروخته و نوکران زر و قدرت قرار داشته  است . تکرار نمی کنیم ولی علاقمندان به تاریخ کشور را دعوت می کنیم که در این ارتباط سری به تاریخ کشور خود بزنند.
تجاوز غیر انسانی وننگین ششم جدی نیز بوسیله قرار دادپنجم دسمبر 1978 که بوسیله ترکی و امین به امضا رسیده بود  صورت گرفت، روسها قرار داد مذکور را که توسط دوتن از خائنین ملی به امضا رسیده بود مستمسک قرار داده و به افغانستان حمله نظامی نموده کشور ما را اشغال نمودند .  در این مرحله نیز عده ای وطن فروش دیگر به سرکردگی ببرک کارمل پیشاپیش ارتش سرخ در حرکت بودند . این ها همان جانیان احمقی بودند که آمدن روسها را با معاهده پنچ دسمبر که بوسیله تره کی و امین به امضا رسیده بود توجیه مینمودند واما علت از بین بردن حکومت امین را می گفتند که او  جاسوس سیا بود و میخواست که  افغانستان را در کام امپریالیسم امریکا فرو برد.  در آن زمان اگر احیانا کسی به  این حرکت اعتراض کرد به جای اینکه  به جوابش پرداخته شودراهی پولیگون پلچرخی و سربه نیست گردید.
دیری نگذشت که  ببرک نیز با خونریز و جلاد دیگری به نام نجیب که  هزاران انسان را با ضرب مشت و لگد به قتل رسانده بوده و در جنایت پیشه گی به باداران روسی خود امتحان خوب داده بود ، عوض شد .
تبدیل مهره ها قبلا با شیوه دیگر بود، تره کی بوسیله امین و امین بوسیله ببرک به قتل رسیدند ، اما اینبار مهره های فساد قسمی عوض شدند که بصورت  تدریجی اما خیلی کوتاه ، عمل کردند ، یعنی اینبار روسها مهره قبلی (ببرک) را بوسیله مهره جدید(نجیب) به قتل نرساند و بعد ها او رفت به مسکو و با هزاران فلاکت و دربدری  مرد، زیرا روسها بعد از آنکه او از قدرت کنار زده شد نه به عنوان یک آدم سیاسی بدرد بخور ، بلکه به اوبعنوان  زباله نگاه می کردند.
با وجودیکه  همه دنیا این حرکت روسها را در برابر افغانستان یک تجاوز بیشرمانه میدانستند و بعد ها روسها خود نیز اعتراف کردند که ورود ما به افغانستان یک تجاوز بود ، اما  زباله های مارکسیزم این روز سیاه و ننگین را مرحله نوین و تکاملی انقلاب هفت ثور میخواندند ،  انقلابی که در واقع یک کودتای سرخی بیش نبود که بوسیله  تعدادی از نظامیان و افسران تحصیل کرده ووابسته به شوروی وقت صورت گرفته بود .
درپی این تجاوز ننگین، افغانستان بوسیله روسها و عمال بی وطن شان به تل خاکستر مبدل گردید. تاسیسات اقتصادی ، نظامی و فرهنگی کشور بخاک یکسان شد . سه دهه جوانان و نوجوانان این کشور با آتش و تفنگ رشد کردند ، مهاجرت ها و کوچ های اجباری مردم و جوانان مارا دچار هزاران مصیبت کرد، از جمله اعتیاد به مواد مخدر سوغاتی  هست که در دوران مهاجرت مردم ما از کشور های همسایه وارد مملکت ما گردیده است و الا یک دهه قبل هم افغانستان کشوری بود که کمترین معتاد را در سطح دنیا داشت، اما با تاسف امروز سخن از چند میلیون معتاد است  .
جنایات زباله های مارکسیزم که به پشتیبانی نیروهای روسی در افغانستان صورت گرفته بحدی است که نوشتنش همان مثل معروف مثنوی و هفتاد من کاغذاست . چهارده سال باحکومت فاسد و وابسته ، به افغانستان کاری کردند که این کشور تاصد سال دیگر نتواند خرابی های این دوره را جبران و بازسازی نماید .
تجاوز بیشرمانه روسها و عمال داخلی شان باعث گردید که مردم افغانستان با پیروی از دستورات الهی از هر گوشه و کنار مملکت دست به قیام های مسلحانه زده و مناطق سوق الجیشی را در کنترول خود در بیاورند .
کمونیست های بی وطن هم  از هیچ جنایتی در برابر مردم این کشور دریغ نکردند ، شهادت 25000 هزار انسان در یک روز در هرات ، شهادت 12000 هزار نفر در قیام چنداول ، و اخیرأ افشای لست پنجهزار نفری که توسط موسسه بدنام اگسا که بعد ها معروف به خاد گردید در سالهای 1357و1358 نمونه بارزی از جنایت های این نوکران سرسپرده مکتب مبتذل مارکسیزم میباشد .
بعداز سال 1371 که دیگر توانی برای حمایت اینها به روسها هم نمانده بود ، روسها دست از حمایت آخرین مهره فساد کمونیزم ( نجیب قاتل هزاران انسان بیگناه ) کشیدند . اوکه قبلا خانواده اش را به هند انتقال داده بود و معلوم نیست که با چه برنامه  و زاد و راحله سفرفقط اینقدرش معلوم است که دریک سال اخیر خانمش بیش از سی بار به هند سفر کرده و هربار هفت و هشت بکس بزرگ سفری به همراه داشته که از محتویات آن کسی نمی داند.!!! وقتی خود هم دیگر توان مقابله را در برابر مجاهد مردان ندید خواست فرار کند که نتوانست و در بازگشت از میدان هوایی به دفتر ملل متحد پناهنده شد و در همانجا ماند تا اینکه در سال 1375  وقتی گروه طالبان به کابل حاکمیت پیدا کردند اورا دستگیر و به حیات ننگینش خاتمه بخشیده و در چوک آریانا حلق آویزش کردند که ماهم این یکی را از طالبان بارها ستایش کردیم و یکبار دیگر هم به ایشان می گوییم که آفرین دست تان درد نکند که این مرحم را بدل هزاران یتیم شهداء گذاشتید.
بعداز سال 1371 وقتی حیات ننگین سیاسی  زباله های مارکسیزم  خاتمه یافت جمعی از کسانی که نه در شروع و نه در ختم جهاد حضور داشتند و روی سنگر را ندیده بودند ، بخاطر تیره ساختن صف های خود شان و بخاطر سیاهی لشکر عفو عمومی اعلان نمودند که ما این  عفورا کاملا مغایر دستورات دین مقدس اسلام و آنرا خیانت به خون یک ونیم ملیون شهید راه آزادی و استقلال وطن خود میدانیم و این موضوع را بارها نوشتیم و بازهم خواهیم نوشت .
جمعی سودجو و آدم های بی هدفی که  به ناچار در صف جهاد مردم قرار گرفته  بودند بعد از سال 1371 دست به تاراج دارایی های عامه و شخصی مردم زده و برای خود سرمایه های هنگفتی را تهیه و آنرا در راه های تجارت نامشروع بکار انداختند .
زباله های مارکسیزم هم این حرکات نامشروع را بخود سوژه قرار داده در پی برائت دادن خود برآمدند ، که اخیرآ می بینیم با نوشتن مقالات و کتاب های خاطره گونه  میخواهند با یاد آور شدن خیانت جمعی مجاهد نما ، اعمال خائنانه ء خود را توجیه نمایند .
اما این حرکت یک حرکت کاملا بیجا است  و به هیچ صورت نمیتواند جنایات آنها را توجیه نماید ، زیرا  جنایت با جنایت توجیه نمی  شود . بطور مثال مجاهدی آمد دست به  چور وچپاول زد و دها انسان را کشت ، آیا اینکار میتواند قتل و کشتار های را  که کمونیست ها انجام داده توجیه گر شود و باعث برائت دادن و یا تبرئه آنها گردد . اینها همه باید مجازات شوند .
در روایات اسلامی میخوانیم که در عصر پیامبر اکرم ص  زنی که مرتکب دزدی شده بود پیامبر عزیز اسلام میخواست به او حد جاری کند ، جمعی واسطه گونه آمدند و به پیامبر گفتند که اگر به این زن حد جاری شود باعث سرافگندگی قبیله اش می گردد. پیامبرص در جواب شان گفت  : میخواهید که حکم خدا را تطبیق نکنم ، بخدا قسم اگر فاطمه دخترم مرتکب دزدی شود دستش را قطع می کنم .
حالاهم موضوع اسلامی بودن قوانین در قانون اساسی ما تصریح گردیده ، مجرم باید مجازات شود مهم نیست از کدام تبار و کدام خانواده است ، و هیچگاهی جرم یکی باعث بخشش جرم دیگر ی شده نمی تواند . وطبق ماده 26 قانون اساسی ما «جرم یک عمل شخصی است» ......
این حرکت مجاهد زدایی بعد از سال 1371 باکمال بی حیایی  آغاز و هم اکنون  نیز جریان دارد ، سودجویان مجاهد نما که بخود پول و سرمایه تدارک دیده اند  عملا می بینیم که  صف شان دیگر صف جهاد و مردم افغانستان نیست زیرا اگر در صف مجاهدین می بودند از کمونیستان بی وطن و زباله های مارکسیزم بخود هم نشین و مشاور تعیین نمی کردند.
آنچه را با صراحت میخواهم بگویم این است که صف مجاهدین و بازماندگان شهدا کاملا از مجاهد نما های  که اسلام و جهاد را بخود وسیله درآمد های نامشروع ساخته اند کاملا جدا و مجزا است ،
خیلی بی انصافی خواهد بود، کسی را که دست به خون مردم آلوده ، از راههای نامشروع و حرام زراندوزی کرده ، زمین و خانه و مال مردم را تاراج کرده ، با کسی مقایسه کنیم که جانش را در طبق اخلاص گذاشته و همه دارو ندار خود را فدای دین و وطن و استقلال خود نموده است ، و امروز یا در جمع شهدا هستند و اطفال یتیمشان گرسنه هستند و یا معلول و معیوب ، و هیچکسی  هم نیست که خبرازایشان بگیرد و با تاسف که پارلمان کشور هم روزها بخاطر اضافه کردن صدافغانی معاش شان بحث می کنند و بالاخره هم به نتیجه هم نمی رسند . اما در قسمت  خود شان ........ واویلا.....
مجاهد دزد نیست ،  راهزن و چپاولگر نیست، مجاهدین کسانی هستند که خاک پای ایشان توتیا هست ، زمزمه های الله گفتن ایشان قلب های را منور می سازد ، مجاهد کسی هست  که خود را فدای دیگر ان می کند نه دیگر ان را فدای خود ، مجاهد کسی هست که  به مردم خانه می سازد ،  مجاهد کسی هست که  عملش  عین دستورات الهی  است . مجاهد از احکام دین نه سرپیچی می کند و نه تخلف می ورزد . آنها ییکه  عمل شان غیر این است آنها مجاهد نه بلکه دزدان و چپاولگران  خائین هستند که باید طبق دستورات الهی مجازات شوند ، مهم نیست که به هر گونه لباس و نام و نشان باشند ،  ریش داشته باشند یا نیکتایی، ویا چهار صباحی در سنگر جهاد ومقاومت در کنار مجاهدین راه خدا بوده باشند.  مجرم مجرم هست و طبق قانون جرم هم یک عمل شخصی .
و در ختم این مقال یکبار دیگر خواهان تطبیق عدالت گردیده و این مطلب را خاطر نشان می کنیم که برای حل مشکلات و پرابلم های کشور عزیز ما افغانستان هیچ گزینه ای بالاتر و بهتر از تطبیق عدالت نیست . والسلام

۱۳۹۶ دی ۷, پنجشنبه

حمله انتحاری به مرکز تبیان محکوم است .
بنام خدا«ج»
انفجار مرکزفرهنگی تبیان یک جنایت نا بخشودنی است

7/10/1396با تاسف که امروز در مرکز فعالیت های فرهنگی تبیان درمحفلی که قرار بود در ارتباط روز سیاه و ننگین ششم جدی پژوهش علمی صورت گیرد ، دشمنان انسانیت (داعش ) و حامیان وحشی شان این محفل را مورد حمله انتحاری قرارداده و تعداد کثیری از هموطنان مارا شهید و زخمی کردند .
بلی در کشوری که طراح و تیوریسن امنیتش یک خورد ضابط زخم خورده ای که روزی جزء عمال متجاوز روس بودباشد ، و از کسیکه رسمأ پشتیبانی خودرا ازاین نیروهای ضدبشری (داعش) اعلان نموده، استقبال شود و دهها موتر قیمتی ضد گلوله در اختیارش قرار گیرد، باید مراکز فرهنگی و مجالس پژوهشی و تحقیقاتی مورد حملات خصمانه قرار داده شود، زیرا داعش و حامیانش که سالهای طولانی عمر خود را در جنگل و در کنار میمون ها سپری کرده اند نمیخواهند که شهر شهر علم و دانش و فرهنگ باشد .
باید جدأ بخاطر  داشت که عمال خودفروخته و پیروان اندیشه ناپاک سوسیال صهیونیزم که هنوزهم زخم شمشیر مجاهدان پاک باخته  راه آزادی و استقلال وطن را به تن دارند ، در پی انتقام از مردم آزادیخواه کشور هستند زیرا آن ضربت ها به ایشان به کابوسی تبدیل گردیده که هنوز هم خواب آرام ندارند . پس بنابرباید هوشیار بود .
غبار می نویسد: درجنگ اول افغان و انگلیس نماینده انگلیس نزد خان شیرین خان جوانشیر آمد و به او گفت: از حکومت افغانستان چیزی به شما نمی رسد زیرا شما شیعه هستید ، هرقدرنفری را که بگویی ما معاش سالانه میدهیم ، شما دست از جنگ در مقابل ما بکشید .  خان شیرین خان جوان شیر  در جواب نماینده انگلیس می گوید : مهم نیست که چیزی بما برسد یا نرسد لیکن ما تعهد کرده ایم که شما را از خاک خود بیرون کنیم و اینکار را خواهیم کرد. نماینده انگلیس با یاس و ناامیدی برگشت .  امروز هم اگر برای نجات افغانستان همه دست بدست هم داده و برای آوردن امنیت ، آزادی و نابودی دشمنان متعهد نشویم یقینا ما را نابود خواهند کرد.
برتری جویان قومی و سمتی و.... خوب بدانند که راه بجایی نخواهند برد ، افغانستان خانه مشترک اقوام مختلف است ، اگر امریکا و سایر کشور های که اینجا دنبال تاراج ما آمده اند به این فکر باشند که افغانستان را با قوم خاصی و یا حزب خاصی اداره خواهند کرد ، کور خوانده اند .
من به امریکا و طرفدارانش هشدار میدهم که استراتیژی موجود تان در افغانستان شکست خورده و ادامه این راه غلط جزسرافگندگی تاریخی چیز دیگری برای تان نخواهد بود. شما طی شانزده سال بی عرضه ترین و نالایق ترین افرادی ر ا به این کشور با عنوان تکنوکرات تحمیل کردید که در همین قدر مدت اینها تا زادگاه خود رفته نتوانستند البته ازترس.  یقین داشته باشید که تحمیل اینگونه افراد برملتی که سالهاست رنج می کشند بزرگترین ظلم وخیانت به انسانیت مخصوصا مردم مظلوم افغانستان هست .
امریکا و طرفدارانش باید بپذیرند که سرنوشت آینده شان در افغانستان ، سرنوشت انگلیس و شوروی سابق هست ، یعنی اینکه تا هنوز که هنوز هست استعمال کلمه انگلیس و شوروی در بین عامه مردم دقیقا فحش است . و ما متاسفیم از اینکه  امریگا با این همه مصرف که پول آن از تکس مردم شریف آنجا تهیه می شود و با پیروی از یک استراتیژی غلط و برخورد های متملقانه جواسیسش به این سرنوشت گرفتار خواهد شد و آن روز دور هم نخواهد بود.
من این حمله وحشیانه را به سهم خودم محکوم نموده به شهدای این حادثه خونین بهشت برین و به مجروحین این حادثه شفای عاجل استدعا می نمایم و از همه هموطنان عزیز خود تقاضا مندم  که در جهت جلوگیری از همچو حوادث خود بسیج شوند و از دولت نابکاری که درقبال این چنین حوادث بی تفاوت است ، امیدی نداشته باشند .والسلام

۱۳۹۶ آذر ۲۸, سه‌شنبه

خلاصه و پایان بحث استراتیژی 9
طرح های استراتیژیک در روند اصلاحات
غلام علی صارم 
در ارتباط یک سلسله مسایل استراتیژیک مثلأ مدیریت استراتیژیک و استراتیژی وظیفه ای و اصلی ،  حمایت گمرکی به عنوان استرایژی تقویه صنایع داخلی، نقش مدیران استراتیژیک در جهت تطبیق استراتیژی تقویه صنایع داخلی ، نقش مدیران استراتیژیک در جهت تطبیق استراتیژی ، ما مسایلی را متذکر شدیم که دوستان میتوانند این مسایل را در کتاب « اصلاحات ضرورتی برای افغانستان ! اما.....» مطالعه نمایند ، در این اینجا از تکرار آن خود داری می نماییم .
در قسمت تجارت هم ما طرحی را تحت عنوان ( طرح استراتیژی تجارت در افغانستان ) در هشت مورد ارائه نمودیم و آمادگی خود را در قسمت توضیح و دفاع از آن هم اعلان نمودیم که هشت مورد مذکور عبارت اند از :
1-      حمایت از سرمایه گذاری و سکتور خصوصی .(نوت: حمایتی که ما را منظور است این لجام گسیختگی فعلی نمی باشد)
2-      بالا بردن ظرفیت های تولیدی و انکشاف صادرات .
3-      بکار گیری سرمایه های فزیکی و انسانی .
4-      اصلاحات اداری . (نوت: اصلاحاتی که با شیوه موجود از طریق کمیسیونی بنام اصلاحات اداری صورت می گیرد از نظر ما مردود است و ماآنرا اصلاحات نه بلکه فساد میدانیم .)
5-      تسهیلات ترانسپورتی .
6-      کنترول رقابت در بازار.
7-      کنترول کیفیت .
8-      اجراات هماهنگ .
         ( البته این طرح را با مختصر توضیح آن دراینجانیزبعدا مطالعه خواهید فرمود.)
با وجود توضیحاتی که در ذیل هریک از موارد فوق ارائه گردیده ما آنرا قابل بحث میدانیم .  و از بحث در اینجا به جهت جلوگیری از اطاله کلام خود داری می نماییم .
مطلب دیگر اینکه طرح ها و اقداماتی که تحت عنوان استراتیژی ملی صورت گرفته گرچه تذکراتی در قسمت آن ارائه گردیده ، منباب تاکید یکبار دیگر آن را ناکافی و غیر مسوولانه اعلان میداریم و آنرا وسیله ای میدانیم برای تاراج دارائی های عامه .
آنچه در ذیل مطالعه می نمایید طرح های است که به عنوان استراتیژی و در جهت اصلاح نا بسامانی های این کشور در چهار حوزه کاری ارائه گردیده است .
قابل ذکر میدانم که موارد مذکور نظر شخصی اینجانب نیست.  بلکه نظر جمعی است که با آرمان پدید آمدن یک نهضت اصلاحی درکشور کار و فعالیت خستگی نا پذیر می نمایند و آنرا به عنوان مرام نامه موقتی برای نهضت مذکور پذیرفته اند، از آنجائیکه منهم افتخار عضویت این نهضت را دارم ، چون کلیه کارهای فرهنگی ام در راستای اصلاحات است ،  نمی خواهم مزید برآن چیزی بگویم  یا بنویسم ، البته این را قابل یاد آوری میدانم که موارد مذکور استراتیژی موقتی است و طبق معمول این را نیز قابل بحث میدانیم بدین معنی که راه مباحثه در قسمت آن باز است و آنطوریکه در فوق ذکر شد پایان این بحث نه ، بلکه آغاز بحث است پیرامون استراتیژی در افغانستان .

در حوزه فرهنگی :
ما باور داریم که اسلام به گونه های متنوع فرهنگ و نژاد در کشور ما وحدت می بخشد و جامعه ای را شکل میدهد که جامعه ای مسلمان افغانستان نامیده می شود.
ما سیاست هدایت فرهنگ را  که ریشه در قوم گرایی و بر تر دانستن یک فرهنگ بر فرهنگ های دیگر در جامعه ای ما دارد و به جدایی حوزه  سیاست از فر هنگ تاکید می نماییم .
ما به فضای باز فرهنگی عقیده داریم و می کوشیم در محیط فرهنگی متحرک و پویایی ایجاد و با دست زدن به انقلاب فرهنگی آثار نامیمون استثمار، استبداد، خشونت و رسوبات منفی و ذلت آور فرهنگ استعماری و استثماری را نابود و به شفافیت محیط فرهنگ ملی افزوده ، اعتماد به نفس، نوع دوستی ، حس برادری ، احترام به حقوق دیگران را که حالا بنام حقوق بشر توسط ناقضان واقعی آن تبلیغ میشود ، در جامعه ای افغانستان اعاده می نماییم.
ما ضمن حمایت از آزادی اندیشه و بیان ، قلم و مطبوعات آزاد نمی توانیم ابتذال را بنام هنر قبول و یا مطبوعات را وسیله ای در دست قدرتمندان و اشاعه دهندگان فحشا پذیرا شویم .
 به همین منظور عجالتأ از وسایل ذیل در راستای تحقق اهداف فرهنگی خود سود خواهیم جست البته برنامه های جامع تر فرهنگی را نیز از نظر دور نداشته که به موقع ارائه خواهد گردید.
·         چاپ و نشر کتب علمی ، فرهنگی ، هنری و.... تولید فکر و برنامه جهت غنا مندی هرچه بیشتر فرهنگ ملی در سایه تمدن اسلامی .
·         برگزاری دوره های آموزش روزنامه نگاری ، تئاتر، سینما ، فلمبرداری ، کارگردانی و.....
·         توسعه فضای آموزش  علوم انفورماتیک .
·         احیا و تقویت هنر موسیقی ملی.
·         توسعه و گسترش سواد حیاتی .
·         برگزاری سمینار های علمی ، آموزشی و راهبردی در راستای بازسازی و نوسازی نظام تعلیمی و تربیتی افغانستان .
·         گسترش مناسبات فرهنگی افغانستان و جهان .
·         تولید فلم های مستند و سینمایی.

در حوزه ء سیاسی :
پیکرهء افغانستان واحد در نتیجه ای تصادمات داخلی، مداخلات و تجاوزات خارجی که تقریبأ سه دهه از تاریخ کشور ما را در بر می گیرد ، فروپاشیده و تمام نهاد ها و موسسات سیاسی نظامی ، امنیتی فرهنگی و مدنی خود را از دست داده است ، در حال حاضر که افغانستان ویرانه ای بیش نیست و دست اندازی های اجانب به بهانه های گوناگون ادامه دارد.  ما به این باور هستیم که نهاد های سنتی گذشته در وضعیت جدید ملی و بین المللی قابل بقا و دوام نیست . لهذا نهاد ها و موسسات عسکری و اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، و مدنی کشور در فضای جدید جهان بایدمطابق اقتضاآت و دگر گونی  های نوین سازماندهی شوند.
با  توجه به اوضاع بحران زای کنونی و ایجاب بحران زدایی و نیازمندی های کوتاه مدت و بلند مدت کشور ، ما اهداف استراتیژیک را در عرصه ء سیاسی بصورت زیر تدوین نموده پیشنهاد می نماییم:
*- دفاع از حاکمیت ملی ، وحدت ملی ، تمامیت ارضی، اعاده استقلال سیاسی و نهادینه سازی در این راستا را از مسوولیت های ملی و تاریخی خویش دانسته و به آن پا می فشاریم .
*- استبداد دست نشانده که در قرون معاصر کشور ما را به تباهی کشانده و اوضاع نابسامان فعلی را به میراث گذاشته است ، بخشی از تاریخ سیاه افغانستان می باشد و باید اجازه تکرار نیابد.
*- ما اعتقاد داریم که حق اعتراض کردن ، پیشنهاد کردن، انتخاب کردن و انتخاب شدن ، حزب سیاسی و انجمن ساختن ، پایان دادن به حکومت استبدادی و خود کامه و واقعیت بدست گرفتن سرنوشت خویش ، حق انکار ناپذیر تمام انسان های روی زمین ، من جمله حق مردم متدین و باشهامت ما است و ما در راستای تحقق این مقوله ها آخرین تلاش را خواهیم کرد.
*-ما مبارزه جدی را در پیش خواهیم گرفت تا  نظام ریاستی ناکار آمد به یک نظام پارلمانی خدمت گذار که خواست همگانی است تبدیل گردد.
*- «شورا» که یک اصل اسلامی و پذ یرفته شده در مناسبات اجتماعی مسلمانان است تلاش شود تا کسانی که در راس اداره امور مملکت در سطح مرکز و ولایات هستند از جانب مردم انتخاب و به کار گمارده شوند.
*- قانون انتخابات موجود از نظر ما ناقص است و نمی تواند انتخابات عادلانه در پرتو آن تحقق یابد ، چرا که امکان هرگونه جعل و دست کاری در آن متصور است و باید قانون انتخابات جدید تدوین یابد و به منصه ء اجرا گذاشته شود.
*- در سال  های گذشته ، اداره های موقت ، انتقالی و منتخب در ایجاد نهاد های سیاسی و حقوقی دولتی به طرز مرگباری ناکام شده است که دلیل آن سپردن کار به نااهلان و سلطه اجانب بر منابع مالی ما می باشد، باید مصمم بود تا کار به اهل آن سپرده شود، نهاد سازی به سویه ملی و راه اندازی اصلاحات بنیادی صورت گیرد.
*- موجودیت قوت های نظامی خارجی در کشور ما باید قانونمند ساخته شود تا از اقدامات خود سرانه آنها جلوگیری به عمل آید. ما از طریق ممکن سعی خواهیم کرد تا مردم به این خواست خود دست یابند.

در حوزه اجتماعی:
در شرایط کنونی جامعه ای  افغانستان عملأ یک جامعه ء فروپاشیده است. فروپاشی از زمانی شروع شد که زمام داران خود کامه در مرحله اول دروازه ء جامعه را برا ی تداوم سلطه شخصی خود بروی تغییرات علمی ، فنی و سیاسی دنیای مدرن مسدود کردند.  وقتی که انقلاب انفورماتیک دیوار های آهنین سانسور را در نوردید و اطلاع رسانی به یک امر سهل مبدل شد ، جامعه سنتی در برابر ارزشهای دنیای جدید متزلزل و ساخت سنتی قدرت رو  بافول گذاشت .
همزمان با سهولت در نظام اطلاع رسانی و لرزیدن پایه های اقتدار سنتی ، در مرحله دوم روشنفکران سطحی نگر بدون درک صحیح از میکانیزم بطی ای تغییرات اجتماعی در یک جامعه قبایلی و ارج نگذاشتن به کردار دین در جامعه ای سنتی ، به مذهب زدایی باین بهانه که دین عامل عقب ماندگی میباشد اقدام کردند.
ما به این باور هستیم که: در صورتی یک جامعه ای متحد ، آزاد و با وقار خواهیم داشت که به اقدامات ذیل متوسل شویم:
*- تشویق و تقویت روحیه عزت و اعتماد به نفس در میان ملت و پاسداری از حقوق انسانی ، هویت ملی ، فرهنگی و تاریخی مردم افغانستان .
*- فراهم کردن محیط سالم زندگی برای مردم در تمامی بخش های عمومی و خصوصی ، از بنیادی ترین حقوق جامعه است و نایل شدن به امنیت جانی ، مالی و فکری ، پیش شرط ارتقاء مادی و معنوی می باشد . برای رسیدن به سطح چنان رشد و ارتقا ایجاب می کند که از واقع بینی در برنامه ریزی ، سیاست و صراحت و شفافیت در وضع مقررات وعمل به آنها کارگرفته شود.
*- نیمی از جامعه ای مارا زنان تشکیل میدهند. متاسفانه در جامعه ای سنتی ما  چه بخاطر زمخت بودن پیکره سنت و فرهنگ قبایلی و چه به دلیل عقب ماندگی فرهنگی و چه به دلیل سوء استفاده از مذهب و یا تفسیر غلط از آن ، زنان از حقوق انسانی شان ، حتی حقوقی که اسلام به آنها قایل شده است محروم ساخته شده اند . اصلا عدالت و انکشاف مناسب جامعه ای افغانستان ایجاب می کند که برای تامین حقوق زنان و ارائه خدمات اجتماعی به آنان دست به مبارزه جدی و دوام دار زده شود.
*- بعد از زنان بخش بزرگ و قابل ملاحظه ای جامعهء ما را جوانان تشکیل میدهند. این طبقه نظر به حساسیت خاص که نسبت به اوضاع حاکم برزندگی خود و کشور دارد لازم است به جوانان چه از نظر ایجاد فضای سازگار تحصیلی و چه از نظرکاریابی توجه جدی صورت گیرد.
* - برمبنای اندیشه ای دینی و ضمیر انسانی خدمت به جامعه محروم و بی پناه افغانستان برحسب مقتضای زمان و مکان با شعار و شعور فقر زدایی ، رفاه عمومی و اشتغال همگان جزء از مسوولیت های مهم هر شهروند افغان پنداشته شده و در این جهت تلاش پیگیر به عمل خواهد آمد .
*- تشدید روحیه ایثار و انفاق در نظام روابط اجتماعی از وظایف  و مکلفیت های ما می باشد که در این راه جدیت لازم روی دست گرفته خواهد شد.

درحوزه ء اقتصادی :

افغانستان یگانه کشور جهان سوم می باشد که بخاطر ناکار آمد ی حکومت ، تداوم وضعیت قرون وسطایی جامعه که خواست زمام داران برای حفظ قدرت بود و عقب ماندگی فنی و  تخنیکی نتوانست نیروی انسانی  و منابع طبیعی خود را فعال و در راستای شکوفایی اقتصادی و فنی بکار اندازد که آثار فلاکت بار «سونومی» اقتصادی بیشتر از دیگر عرصه ها رنج آور و ا ندوه بار می باشد.
در هیچ کشور در حال توسعه با ندازه افغانستان ، سیاست به خصوص سیاست خارجی بالای اقتصاد ملی اثرات سوء نداشته است .  درگذشته سیاست پشتونستان خواهی دولت،  اقتصاد کشور را از مسیر خود کفائی بیرون و بدامن شوروی انداخت و در حال حاضر اثرات تجاوز خارجی ، جنگ داخلی ، سلطه ء تریاک و سیاست های غلط بانگ جهانی و ابزار آن ، موسسات  داخلی و خارجی بیشتر از هر عامل دیگری آیندهء اقتصاد افغانستان را تیره و تار ساخته است.
با در نظر داشت عوامل گوناگون اثر گذار به تحولات اقتصادی کشور ما سیاست اقتصادی کشور را چنین فورمول بندی می کنیم :
*- اصل اسلامی «بیع» بجای «ربا» در مارکیت ها و بازار ها و جلوگیری از کنز و ایجاد تعدیل ثروت .
*- تدوین و راه اندازی برنامهء توسعه اقتصادی مبنی بر منابع داخلی در جهت ایجاد اقتصاد ملی با تامین ارتباط سود مند با بازار جهانی و استفاده ای درست از دست آورد های عصری در عرصه ای علوم ، تخنیک و تجارب بشری .
*- تحقق عدالت اقتصادی با تقلیل بخشیدن گام به  گام شگاف طبقاتی میان فقرا و اغنیا و نابودی کامل بهره کشی اقتصادی انسان از انسان .
*- فراهم کردن شرایط مساعد برای بهره برداری مساویانه از امکانات اقتصادی ، برای تمام شهر وندان کشور ، غرض رشد اقتصادی و اعتلای شخصیت انسانی .
*- اخذ مالیات متناسب با افزایش درآمد ها .
*- در شرایطی که افغانستان به کشور یک محصول آنهم تریاک مبدل شده است و کشور ما متاعی برای عرضه کردن در مارکیت جهانی جز تریاک ندارند و بازار داخلی هم به میدان مصرف اموال غیر معیاری همسایگان و کشور های صادر کننده مبدل شده ، صحبت و ترویج از بازار آزاد پیش از وقت است .
*-دست اندازی اجانب را در عرصه ء اقتصادی مضر دانسته و عملکرد لجام گسیخته موسسات غیر دولتی را به اقتصاد افغانستان زیان بار می دانیم .
*- ما از رشد و توسعه متوازن اقتصادی حمایت و توسعه مورد نظر را قبل از سرشماری دقیق در راستای برنامه ریزی و سازمان دهی مجدد و واحد های اداری عملی ندانسته نفوس شماری را قدم اول برنامه ریزی و توسعه ای اقتصادی موزون می دانیم .
*-ما تا زمان نابود کردن اقتصاد غیر قانونی و مستقر ساختن اقتصادقانونی از اقتصاد دولتی و مختلط جانب داری می کنیم و کار برد اقتصاد دولتی هر گز به معنای سوسیالیستی آن که در بلاک شرق سابق رایج بود نیست .
*-  ما وقتی که از اقتصاد دولتی حرف بمیان می آوریم این راه کار فقط بخاطر حمایت از ملت در برابر تروریست های اقتصادی و جاباز کردن برای اقتصاد قانونی و تشویق گام بگام بخش خصوصی می باشد و بس و این سیاست اقتصادی موقتی خواهد بود .
*- برای رشد و توسعه اقتصاد ملی و سکتور خصوصی و بپا ایستادن تاجر و سرمایه گذار  کشور حمایت گمرگی را از لوازم و ضروریات میدانیم .
*- ایجاد نظام بانک داری اسلامی و ترویج سیستم قرض الحسنه از اولویت های کاری خواهد بود .
*- جهت رشد و تقویه سکتور خصوصی و رسیدن به اقتصاد بازار ، طرح ما حرکت تدریجی و گام بگام است.  تجربه ثابت کرد که حرکت های تند و شتاب زده نه تنها بجایی نمی رسند بلکه زمینه های ناچیزی  که جهت سرمایه گذاری در کشور موجود است آنرا نیز از بین می برد.
*- جهت رشد صنایع ملی و صنایع داخلی و حمایت از سرمایه گذاری های داخلی طرح ما این است که موضوع پروتکشنیزم یا حمایت گمرکی الی رسیدن به مرحله که تاجر و سرمایه گذار قدرت و توانایی رقابت را پیدا کنند ، به عنوان یک اصل در نظر گرفته شده و رعایت گردد . ( در این رابطه نیز در کتاب اصلاحات  بحث مستقلی صورت گرفته است . )

به بهانه ای ششم جدی، صفحه سیاه و ننگین در تاریخ معاصر افغانستان

عدالت تنها گزینهء برای رفع مشکلات افغانستان صارم ششم جدی 1358 روزیست که عساکر تا به دندان مسلح شوروی سابق، ارتش سرخ روس، به افغا...